Η Μέθοδός μας

Εάν δεν έχετε ακούσει ποτέ για τα επιχειρησιακές εφαρμογές ή εάν απλώς είστε περίεργοι πώς θα υλοποιούσαμε το λογισμικό σας, αυτός ο ιστοχώρος είναι για σας!

Η προετοιμασία ενός άρτιου λογισμικού δεν είναι μόνο προγραμματισμός. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που πρέπει να οδηγήσει στην 100% επίτευξη των στόχων. 

Η μέθοδος που ακολουθούμε γιά την ανάπτυξη μιάς τυπικής επιχειρησιακής εφαρμογής, βασίζεται στην πρακτική του «κύκλου ανάπτυξης λογισμικού» όπως αυτή ορίζεται στην επιστήμη της πληροφορικής, με τα βασικά του στάδια να είναι τα εξής:

Software Development & Solutions

1. Ανάλυση

Πρωταρχικά πρέπει να γνωρίσουμε την επιχείρησή σας, να μάθουμε πώς εργάζεστε, ποιούς στόχους θέλετε να επιτύχετε και ποιά τα σχέδιά σας. Κατόπιν, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους επιχειρησιακούς στόχους σας, τους πελάτες σας, αναλύουμε τις ιδέες σας και τις μεταφράζουμε σε λογικά συνεπή και δημιουργική στρατηγική.

 • Analysis
 • Business Case Analysis
 • Problem Definition
 • Requirements Identification
 • Requirements Analysis
 • Requirement Specification
 • Validation & Approval

2. Σχεδιασμός

Οταν μάθουμε ήδη όλους για τους στόχους σας αρχίζουμε να σχεδιάζουμε τις λύσεις. Οργανώνουμε και ταξινομούμε τα δεδομένα, δημιουργούμε την ιεραρχία και τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών των δεδομένων, σχεδιάζουμε τις εσωτερικές διαδικασίες, τις διαδικασίες χρηστών και τα αποτελέσματα.

 • Design
 • Business Rules & Modeling
 • Workflow Diagrams
 • Database Design
 • User Interface & Interaction
 • Internal & Intermediate Procedures
 • Reports Design
 • Validation & Approval

3. Ανάπτυξη Προγραμμάτων

Προγραμματισμός, προγραμματισμός και ξανά προγραμματισμός! Όλες οι οδηγίες από τα προηγούμενα σημεία υλοποιούνται σε αυτή τη φάση. Συγγραφή προγραμμάτων και αλγόριθμων, υλοποίηση οθονών διαλόγων και διεπαφής χρήστη, κωδικοποίηση επιχειρηματικών κανόνων, υλοποίηση βάσης δεδομένων, εκτυπώσεις και εξαγωγές δεδομένων και φυσικά τα απαραίτητα τεστ όλων των λειτουργικών μονάδων που απαρτίζουν την εφαρμογή λογισμικού.

 • Development
 • Business Rules Implementation
 • Data Models Coding
 • Physical Databases Implementation
 • Programs Coding
 • Interface Development
 • Reports & Output Procedures Development
 • Unit Tests & Validation

4. Ενοποίηση Συστήματος

Σε αυτό το στάδιο ελέγχουμε εάν όλα λειτουργούν κατάλληλα και εναρμονισμένα ως σύστημα προγραμμάτων, δηλαδή ώς ολοκληρωμένη εφαρμογή. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν που παίρνετε είναι αλάνθαστο και λειτουργεί τέλεια. Σε αυτή τη φάση σημαντικό ρόλο αναλαμβάνει πολλές φορές και ο πελάτης, που με τη ενεργή συμμετοχή του στον έλεγχο της εφαρμογής συμβάλει στην προσωποποίηση και προσαρμογή του τελικού προϊόντος στα μέτρα του. 

 • System Integration & Testing
 • Integration with IT infrastructure
 • Beta testing
 • Load balancing
 • Efficiency tests

5. Εγκατάσταση & Εκπαίδευση

Αφότου ολοκληρωθεί η εφαρμογή ακολουθεί η εγκατάσταση στο μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη και γίνεται η εκπαίδευση των χρηστών. Συνήθως η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε δοκιμαστικό μηχανογραφικό περιβάλον λειτουργίας πριν ενεργοποιηθεί σε πλήρη λειτουργία το περιβάλον παραγωγής.

 • Installation & Training
 • Client Side Installation & Integration
 • Test Environment Setup
 • User Training
 • Production System Setup

6. Υποστήριξη & Επέκταση

Ισως στο προηγούμενο στάδιο να τελείωνε το έργο, αλλά όχι γιά εμάς. Η υποστήριξη στον πελάτη μας είναι δεδομένη με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο αυτή. Η υποστήριξή μας αφορά επιπλέον την επανεξέταση και έλεγχο της εφαρμογής γιά προσαρμογές και βελτιώσεις λόγω απαιτήσεων που ανακύπτουν στο πέρασμα του χρόνου. Και τέτοιες απαιτήσεις πολύ συχνά εμφανίζονται στην Ελλάδα, όπως αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (πχ φορολογικό σύστημα) και οι οποίες είναι ικανές να καταστήσουν μία εφαρμογή από μερικώς έως και παντελώς άχρηστη.

 • Support & Improvement
 • Optimization and Usefulness Tests
 • Analysis of Working Activity
 • Load & Stress Monitoring
 • Development & Improvement Projects
 • Administration

Προσεγγίζουμε κάθε έργο χωριστά και τις λύσεις που προσφέρουμε μπορούμε να τις προσαρμόσουμε αναλόγως με την περίσταση. Αν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε την δική σας εφαρμογή, ελάτε σε επαφή μαζί μας!Contact us!