Λύση Σωματείου "Αγιος Γεράσιμος"

Η εφαρμογή του μεγαλύτερου σωματείου φορτοεκφορτωτών της Ελλάδος που υλοποιήσαμε περί το 2006, αποτελεί μία λύση η οποία αντικατέστησε ένα πλήρως χειρόγραφο σύστημα λειτουργίας  με ένα σύγχρονο μηχανογραφικό. To νέο σύστημα αποτελείται από δικτυωμένους σταθμούς εργασίας και πληθώρα εφαρμογών λογισμικού που υλοποιήθηκαν γιά να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων και λαθών στη ροή εργασίας καθώς και την έλλειψη οργανωμένης και γρήγορης πληροφόρησης.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως και από την πρώτη στιγμή την επένδυση του σωματείου καθιστώντας το ως ένα από τα πλέον εκσυνχρονισμένα και αποτελεσματικά σωματεία του κλάδου.

[for a complete description read english version]