Ο Σκοπός μας

Σκοπός μας είναι να να παρέχουμε άρτιες εφαρμογές και υπηρεσίες στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και να προσφέρουμε στοχευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις. Λύσεις που αναδεικνύουν την αποδοτική αξιοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των πελατών μας, μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Software Development & Solutions

Οι λύσεις μας είναι αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και μέτρο της επιτυχίας τους είναι η ικανοποίηση του πελάτη, που πρέπει να κερδίζει αποτέλεσμα λειτουργικό, ποιοτικό και μακροχρόνιο.

Software Development & Solutions

Οι προτάσεις μας βασίζονται σε διεθνή πρότυπα στη τεχνολογία λογισμικού που μεγιστοποιούν την απόδοση της επένδυσης. Open Architecture, Distributed Applications, CUA, SQL, Relational Database modeling είναι μερικά από αυτά που χρησιμοποιούμε γιά να πετύχουμε τους στόχους μας και να παράσχουμε τις καλύτερες τεχνολογικά λύσεις.

Επιπλέον αυτών, έχουμε δημιουργήσει και τηρούμε δικά μας πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού τα οποία επεκτείνουν τα ήδη υπάρχοντα:

  • Common Application Objects
  • User Support Technology
  • Application Technology Components
  • RDBMS Application Framework
  • Object Oriented Database Entities

Οι εφαρμογές μας εξελίσσονται και βελτιώνονται διαρκώς μέσα από την μακροχρόνια επικοινωνία με τους πελάτες που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μας και προτείνουν ιδέες που προέρχονται από τη δική τους εμπειρία και τις απαιτήσεις τους.

Έτσι, τόσο οι εφαρμογές όσο και οι υπηρεσίες μας αναβαθμίζονται συνεχώς, εμπλουτιζόμενες με νέα χαρακτηριστικά για να καλύπτουν τις μηχανογραφικές απαιτήσεις όλο και ευρύτερου φάσματος επιχειρήσεων.

Στην IMCS στοχεύουμε στη συνεργασία με τον πελάτη γιά την υλοποίηση της λύσης που πραγματικά χρειάζεται, απαλλαγμένη από περιττές και ανούσιες υπηρεσίες που ανεβάζουν το κόστος χωρίς αντίστοιχη αύξηση της απόδοσης. Εργαζόμαστε στενά μαζί του, ακούμε τους προβληματισμούς του, ταξινομούμε τις ανάγκες του και καταγράφουμε τις ιδέες του.

Στόχος μας είναι να λάβει μία άρτια εφαρμογή που αποδίδει τα μέγιστα.

Η επιτυχία σας αντικατοπτρίζει και τη δική μας.