Προφίλ

H Information Management & Control Systems (IMCS) ιδρύθηκε το 1992 από τον Γιώργο Βαβουλόγιαννη, επαγγελματία προγραμματιστή-αναλυτή εφαρμογών λογισμικού . Εκτοτε λειτουργεί ως αυτόνομη επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού παρέχοντας μηχανογραφικές λύσεις σε Ελληνικές εταιρείες.

Software Development & Solutions

Η πολυετής εμπειρία μας στην ανάπτυξη κατά παραγγελία εφαρμογών βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνει τομείς όπως το εμπόριο, τα οικονομικά, τη ναυτιλία και άλλες κάθετες αγορές ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε και έτοιμα πακέτα εφαρμογών.

Software Development & Solutions

Η φιλοσοφία της επαγγελματικής μας δραστηριότητας εστιάζει στην παροχή άρτιων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης μηχανογραφικών συστημάτων, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες που προκύπτουν από τις λειτουργικές απαιτήσεις του πελάτη μας.

Επιχειρησιακές εφαρμογές έχουμε επιτυχώς δημιουργήσει στην Ελληνική αγορά, αναπτύσοντας λογισμικό γιά τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες (Dos, Windows, Internet/Intranets, IBM AS/400) και έχουμε συνεργασθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών με εταιρείες σε ηγετική θέση στον τομέα της πληροφορικής όπως η IBM Hellas.

Ως Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού (Software House) προσφέρουμε λύσεις γιά όλες τις φάσεις ανάπτυξης λογισμικού:

 • Ανάλυση Απαιτήσεων
 • Σχεδιασμός Λύσης
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων
 • Εγκατάσταση/Εκπαίδευση
 • Υποστήριξη Εφαρμογής
 • Επέκταση Λύσης

Τα πακέτα εφαρμογών που έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε, αποτυπώνουν το φάσμα ενασχόλησής και εξειδίκευσής μας σε επιχειρησιακούς τομείς όπως, η ναυτιλία, η οικονομική και λογιστική διαχείριση, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, οι ναυλομεσιτείες, η κτηματομεσιτική οργάνωση, η διαχείριση περιεχομένου (CMS),  κ.α. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεγιστοποίηση των παραγόντων ικανοποίησης του πελάτη (Customer Values):

 • Διαθέσιμα προγράμματα
 • Ευκολία χειρισμού
 • Απλότητα στην πρόσβαση προγραμμάτων & δεδομένων
 • Παραμετροποίηση/Προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες
 • Αυτοματοποίηση εργασιών
 • Παράδοση λύσης εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος & κόστους