Σχεδίαση λογισμικού

Σχεδίαση λογισμικού είναι η διαδικασία μετατροπής των επιχειρησιακών ιδεών και αναγκών σε λογισμικό Η/Υ, που θα προωθήσει την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής σας.

Software Development & Solutions

Εξ’ορισμού, η σχεδίαση λογισμικού είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και  προγραμματισμού για να παραχθεί μια λύση λογισμικού. Αφότου καθορισθούν ο σκοπός και οι προδιαγραφές του λογισμικού, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης θα δημιουργήσουν ένα σχέδιο για μια λύση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ζητήματα υλοποίησης χαμηλού επιπέδου συστατικών και αλγορίθμων καθώς επίσης και την αρχιτεκτονική άποψη.

Software Development & Solutions

θεμέλιο κάθε εφαρμογής λογισμικού είναι ένας σωστός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που καθορίζει την ποιότητα και την επιτυχία του έργου στο μέγιστο βαθμό. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη χρήση μιας ευρείας γκάμας εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού όπως εργαλεία ανάλυσης και μοντελοποίησης, και ανάπτυξης προγραμμάτων με χρήση ισχυρών γλωσσών προγραμματισμού. 

Χρησιμοποιούμε τις καλύτερες πρακτικές όπως η διαμόρφωση πρωτοτύπων, η δοκιμή μονάδων, η συνεχής προσαρμογή και η αυτοματοποιημένη δοκιμή για να εξασφαλίσουμε μια υψηλής ποιότητας, γρήγορη και συνεπή υπηρεσία ανάπτυξης λογισμικού.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και ευχέρεια στην ανάπτυξη εφαρμογών στα δημοφιλέστερα επιχειρησιακά περιβάλοντα όπως Dos, Windows, Internet/Intranets, IBM AS/400 με τη χρήση καταξιωμένων εργαλείων.

Εργαλεία και πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών:

 • COBOL: RM COBOL/85 , MS COBOL v5, AS/400 COBOL
 • SYNON: AS/400 Application Development Tool
 • SQL: SQL/400(DB2), Interbase SQL, SQL Server
 • Assembly: Microsoft MacroAssembler
 • XBase: Clipper for DOS
 • Delphi, Object Pascal: Borland Delphi, QuickReports, Building Components/Objects, COM/DCOM architecture, Client/Server multitier distributed applications.
 • Novell: Netware εγκατάσταση και υποστήριξη.
 • Windows: Ανάπτυξη εφαρμοφών Win32 & .Net, Εγκατάσταση, δικτύωση και υποστήριξη.
 • Web/Internet: HTML, CSS, XML, ASP, Vbscript, javascript, Drupal CMS
 • IBM AS/400: Ανάπτυξη εφαρμογών από το 1990 (Μακεδονικά Κλωστήρια, IBM Hellas ΑΕ, Citroen Hellas ΑΕ, Ford Credit, ABC Factors, ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική Πιστώσεων, Μινωϊκές Γραμμες ΑΝΕ).
 • Unix: ανάπτυξη εφαρμογών σε COBOL
 • Databases: AS/400 Db2, SQL Server, Access, Paradox, ISAM.

Αναπτύσσουμε κατά παραγγελία εφαρμογές λογισμικού και καλύπτουμε τον πελάτη σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού, ο οποίος περιλαμβάνει τη διαχείριση απαιτήσεων, την ανάλυση και το σχέδιο συστημάτων, τη διαμόρφωση πρωτοτύπων, την υλοποίηση και εγκατάσταση, την κατάρτιση και την υποστήριξη.

Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς:

 • Βάσεις δεδομένων (Database Applications)
 • Αυτόνομες Εφαρμογές (Desktop Applications)
 • Εφαρμογές Διακομιστών (Server Applications)
 • Διαδυκτιακές Εφαρμογές (Web Applications)

Κυρίως όμως εργαζόμαστε πλάϊ-πλάϊ με τον πελάτη, αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς του, ταξινομούμε τις ανάγκες του και καταγράφουμε τις ιδέες του. Στόχος μας είναι να λάβει μία άρτια εφαρμογή που χρησιμοποιείται λειτουργικά και αποδίδει τα μέγιστα.