«Sword» Πλατφόρμα Λογιστικής Οργάνωσης

Η πλατφόρμα «Sword» είναι το λογισμικό μας που σχεδιάστηκε γιά να καλύψει απαιτήσεις λογιστκής οργάνωσης σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, παρέχοντας πολλαπλές επιλογές παραμετροποίησης και προσαρμογής και πλήρες σύστημα πληροφόρησης μέσω των καινοτόμων χαρακτηριστικών του.

Η σύλληξη και σχεδίασή της ξεκινά αρκετά χρόνια πίσω και συνεχίζεται έως σήμερα, αναπτύσοντας νέα χαρακτηριστικά και βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα.

Οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπ’όψιν τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας και τις τεχνολογικές εξελίξεις, έτσι ώστε να παρέχεται πάντα ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό περιβάλον εργασίας το οποία να παράγει άρτια πληροφόρηση.

Μερικά από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας όπως:

 • η μεικτή ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου
 • οι εταιρικοί υπολογαριασμοί
 • τα πολλαπλά νομίσματα
 • οι λειτουργικοί αυτοματισμοί
 • η παραμετροποίηση δεδομένων και οργανωτικής δομής
 • τα καθοριζόμενα φίλτρα εγγραφών
 • οι προσαρμοζόμενες φόρμες
 • οι πολυεπίπεδες ομαδοποιήσεις δεδομένων και αναφορών

και πολλά άλλα, μπορούν ίσως να βρεθούν μόνο σε μεγάλα και πανάκριβα ERP συστήματα.

Το «Sword» εκμεταλλεύεται πλήρως το παραθυρικό περιβάλον των Windows, τις δυνατότητες δικτύωσης χρηστών σε ομάδα εργασίας και φυσικά το στιβαρό και ασφαλές περιβάλον της βάσης δεδομένων (RDBMS) SQL Server. Στοιχεία που παρέχουν μέγιστη εμπειρία χρήστη, άριστη οργανωτική δομή σε πολυχρηστικό περιβάλον, ευκολία συντήρησης και επεκτασιμότητα μέσω της ανοιχτής αρχιτεκτονικής των δεδομένων.

Χαρακτηριστικά περιβάλοντος λειτουργίας

 • Πολυχρηστικό - MultiUser
 • Απεριόριστες εταιρείες
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα (Πλοία στο Ναυτιλιακό)
 • Απεριόριστες οικονομικές χρήσεις
 • ON-LINE εvημέρωση ισoζυγίωv, ημερoλoγίωv, αvαλυτικώv/γεvικώv καθoλικώv.
 • Ανοιχτή αρχιτεκτονική δεδομένων RDMBS
 • Δυνατότητες Custom Reporting
 • Αρχιτεκτονική Client / Server (COM Automation server)

Γιατί να επιλέξετε το «Sword»

Το σύστημα είναι ολοκληρωμένο, πλήρως παραμετροποιήσιμο, κάνει εκτεταμένη χρήση ευέλικτων πολυεπίπεδων πινάκων στις καταχωρήσεις και αναφορές δεδομένων και είναι εξειδικευμένο να παράγει πολυεπίπεδες εκθέσεις. Με δεδομένη την ικανότητα της ανοικτής αρχιτεκτονικής της βάσης δεδομένων και την αρχιτεκτονική "Πελάτη/Εξυπηρετητή", οι δυνατότητες είναι ατελείωτες.

Η πλατφόρμα «Sword» κάνει σίγουρα τη λογιστική εργασία ευκολότερη, με τη λειτουργικότητά του και ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον που ανταποκρίνεται και ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του.

Ανοικτή αρχιτεκτονική

Ανοικτή αρχιτεκτονική

Η επιλογή του συγκεκριμένου RDBMS παρέχει απεριόριστες δυνατόητες γιά διασύνδεση μέσω τρίτων εφαρμογών όπως Reporting & Analyzing Tools (Crystal Reports, Report Server, Excel…), καθώς επίσης και με απλά διαχειριστικά εργαλεία όπως MS Access ή ακόμη και Visual Studio development.

Ο πυρήνας της λογιστικής μας πλατφόρμας είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε αρχιτεκτονική "Εξυπηρετητή/Πελάτη" με την εφαρμογή να παίζει το ρόλο του "Εξυπηρετητή" γιά κεντρική καταχώρηση και έλεγχο των λογιστικών εγγραφών που παράγουν οι εφαρμογές "Πελάτες". Γιά το λόγο αυτό παρέχει COM ActiveX interface γιά σύνδεση άλλων εφαρμογών απευθείας ή και απομακρυσμένα με τις εγγενείς δυνατότητές της.

Λογ/σμοί & Υπολογαριασμοί

Λογ/σμοί & Υπολογαριασμοί

Η οργάνωση του λογιστικού σχεδίου έχει βασιστεί σε μία καινοτόμο τεχνική που δεν απαιτεί ομοιόμορφη ανάπτυξη των κωδικών λογ/σμών. Με την δυνατότητα ανάπτυξης των αναλυτικών επιπέδων κάθε 2βαθμίου ανεξάρτητα από τους άλλους, παρέχεται η ευχαίρεια προσαρμογής του λογιστικού σχεδίου πρακτικά σε οποιαδήποτε τύπο επιχείρισης.

Επεκτείνοντας την τεχνική με την έννοια των υπολογαριασμών, που ουσιαστικά -όχι όμως αποκλειστικά- αφορούν τους πελάτες και προμηθευτές, και ανεξαρτητοποιώντας τους από τη δομή του λογιστικού σχεδίου, τους καθιστούμε ως αυτόνομη λειτουργική μονάδα που συνεργάζεται όμως άμεσα με το λογιστικό σχέδιο.

 

Τα δύο αυτά καινοτόμα στοιχεία καθιστούν την λογιστική μας πλατφόρμα προσαρμόσιμη σε κάθε περίσταση και ανάγκη, παρέχοντας παράλληλα στον χρήστη της απόλυτη ελευθερία και ευελιξία επιλογών στην οργάνωση του λογιστικού του σχεδίου.

Οι ρίζες του «Sword»

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας στην ανάπτυξη λογιστικών και οικονομικών εφαρμογών γιά εταιρείες διαφόρων μεγεθών (IBM hellas, Μακεδονικα Κλωστήρια), αναπτύξαμε την τεχνογνωσία γιά την δημιουργία μίας λογιστικής πλατφόρμας που θα εμπεριείχε καινοτόμα και μοναδικά χαρακτηριστικά.

Ξεκινώντας από την εμφάνιση της εφαρμογής «Sword» σε περιβάλον DOS στα μέσα της δεκαετίας του ’90, συνεχίστηκε με την πρώτη παραθυρική έκδοση του «WinSword» το 2001. Αφότου συμπληρώθηκε με τις προσαρμογές και επεκτάσεις Ναυτιλιακής λογιστικής και μερικούς τεχνολογικούς εκσυχρονισμούς, βρίσκεται σήμερα στη φάση μιάς πλήρους και πολυμορφικής πλατφόρμας. Η τεχνική της πλατφόρμας «Sword» χρησιμοποιήθηκε επίσης όταν στο μεσοδιάστημα αναπτύξαμε, γιά λογαριασμό της IBM Hellas και πελατών της, την λογιστική εφαρμογή «EMPORIUM/400» βασισμένη πανω στον ίδιο σχεδιασμό και προσαρμοσμένη στο περιβάλλον AS/400.